บริษัท โมเดิร์นแคร์ จำกัด

ได้ร่วมสมทบทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่

เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อให้ทางมูลนิธิฯ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป.